Πολιτική ποιότητας

Η Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας εκφράζει τη δέσμευση μας για την απόλυτη τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων, την καθιέρωση μετρήσιμων στόχων, καθώς και τη διαρκή προσπάθεια βελτίωσης μας, μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζουμε σε εναρμόνιση με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001και ISO 45001.

Επιπλέον η εταιρεία μας είναι εναρμονισμένη με το σύστημα HACCP που εφαρμόζεται σε χώρους υγειονομικής σημασίας και κάθε εφαρμογή μας σε τέτοιους χώρους συνοδεύεται από σύνταξη φάκελου υγειονομικής προστασίας ο οποίος ενημερώνεται σε κάθε μας επίσκεψη.

Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 Υπηρεσίες Απολύμανσης, Απεντόμωσης, Μυοκτονίας

Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 Υπηρεσίες απολυμάνσεων-απεντομώσεων και μυοκτονιών

Πιστοποιητικό ISO 45001:2018 Υπηρεσίες απολυμάνσεων-απεντομώσεων και μυοκτονιών

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας με όποιον τρόπο επιθυμείτε για να κλείσετε ραντεβού
Επικοινωνία
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram